Вітаю Вас, Гість

Зарахування, відрахування та переведення учнів до закладу освіти для здобуття повної загальної освіти здійснюється згідно

НАКАЗУ

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

від 16.04.2018 № 367

Порядок

зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти

.

________________________________________

            Додаток 1 до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти (пункт 4 розділу І)

ЗАЯВА про зарахування до закладу освіти

. Додаток 1 до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти (пункт 4 розділу І)

 ЗРАЗОК

Директору________________________ (повне найменування закладу освіти) (прізвище та ініціали директора) __________________________________ 1 (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) заявника чи одного з батьків дитини) який (яка) проживає за адресою: (адреса фактичного місця проживання) Контактний телефон:______________ Адреса електронної поштової скриньки:_________________________

 ЗАЯВА про зарахування до закладу освіти

      Прошу зарахувати_________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження) до ___ класу, який (яка) фактично проживає (чи перебуває) за адресою:

н а_____________ форму здобуття освіти. Повідомляю про: наявність права на першочергове зарахування: так/ні (потрібне підкреслити) (_________________________________________________________ );

(назва і реквізити документа, що підтверджує проживання на території обслуговування закладу освіти) навчання у закладі освіти рідного (усиновленого) брата/сестри: так/ні (потрібне підкреслити)_________________________________________________ ;

 (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) брата/сестри) роботу одного з батьків дитини в закладі освіти__________________ ______________________________________________________________________________  (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), посада працівника закладу освіти)

навчання дитини у дошкільному підрозділі закладу освіти: так/ні (.потрібне підкреслити);

 потребу у додатковій постійній чи тимчасовій підтримці в освітньому процесі: так*/ні (потрібне підкреслити); інші обставини, що є важливими для належної організації освітнього процесу________________________________________________________________

Підтверджую достовірність всієї інформації, зазначеної в цій заяві та у доданих до заяви документах.

Дата                                                                                                                   Підпис